מפרטי מוצר 

דף הבית >> מפרטי מוצר

מפרט מוצר הינו תיאור בכתב של המוצר ומשמש כתעודת זהות של המוצר.

מפרט המוצר יכלול בתוכו את המידע הבא:
 • שם המוצר
 • מספר פריט
 • תיאור המוצר
 • רכיבים.
 • הצהרת אלרגנים.
 • בדיקות מעבדה.
 • פרטים נוספים כגון: משקל מוצר, תאריך אחרון לשימוש,  כשרויות , הוראות אחסון, אריזה וכו'.

חברת ISOLVE מעניקה את השירותים הבאים:
 • רוויזיה למפרטי המוצר הקיימים.
 • בניית מפרט מוצר למוצרים קיימים או חדשים.
   
  ISO 22,000  | ISO  |  Haccp | כתיבת הוראות עבודה  |  מפרטי מוצר  |  מדבקות חוק  בקרת  איכות - סניטציה  בקרת איכות - תברואה