מדבקות חוק 

דף הבית >> מדבקות חוק

לפי צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצר מזון), כל מוצר מזון ארוז מראש, כמפורט בתקן ישראלי ת"י 1145
(סימון מזון ארוז מראש), מחייב סימון על גבי האריזה של המזון ע"י מדבקת חוק.

להלן עיקרי הפרטים אשר צריכים להופיע על גבי האריזה:
  • רשימת רכיבים: מה מכיל המוצר.
  • הצהרת אלרגנים: מכיל.... ועלול להכיל עקבות של....
  • חישוב סימון תזונתי ל – 100 גר'.
  • פרטים נוספים כגון: משקל מוצר, תאריך אחרון לשימוש כשרויות וכו'.

חברת ISOLVE מעניקה את הפתרונות הבאים:
  • רוויזיה למדבקות החוק הקיימות.
  • כתיבה ואיסוף נתונים על פי צו הגנת הצרכן ועל פי התקן הישראלי ת"י 1145, למדבקות חוק חדשות והעברת הנתונים לגרפיקה.
     
  ISO 22,000  | ISO  |  Haccp | כתיבת הוראות עבודה  |  מפרטי מוצר  |  מדבקות חוק  בקרת  איכות - סניטציה  בקרת איכות - תברואה