מבדקי איכות 

דף הבית >> מבדקי איכות

מבדקי איכות אצל ספקים

חברת ISOLVE מתמחה בביצוע מבדקי איכות פנימיים על פי תקן ISO & HACCP וכמו כן בביצוע ביקורות
תברואה לספקים שלך.

ביצוע מבדקי איכות מסוג זה הינם חלק מתהליך בחינת הספק בטרם תחילת העבודה עימו, וכחלק מהערכת
הספק במהלך תקופת העבודה עימו.

מבדקים אלה מעניקים לך תמונה כוללת על הספק מכמה בחינות:
  • האם הספק עומד בתנאים ובדרישות של התקנים: ISO & HACCP.
  • האם הספק עובד לפי חוקי תברואה תקינים – למניעת זיהום צולב במפעל, ולמניעת זיהום מיקרוביאלי
    של המוצר אותו הוא מספק.
  • מה מצבו של הספק בהשוואה לספקים האחרים שלך באותה קטגוריה.
  • מתן ציון לספק על סמך המבדקים ועל סמך הערכה פנימית של הגורמים הבאים עימו במגע.

 
  ISO 22,000  | ISO  |  Haccp | כתיבת הוראות עבודה  |  מפרטי מוצר  |  מדבקות חוק  בקרת  איכות - סניטציה  בקרת איכות - תברואה