נוהל אבטחת איכות 

דף הבית >> נוהל אבטחת איכות

נוהל אבטחת איכות – משרד הבריאות

חברת ISOLVE מעניקה את השירותים הבאים:

כתיבת נהלי אבטחת איכות על פי דרישה של משרד הבריאות כחלק מהדרישות לקבלת רישיון יצרן.

נוהל הבטחת איכות יכלול את הנושאים הבאים:
  • כתיבת נהלים כגון: קבלת וקליטת עובד חדש, הוראות ניקיון וסניטציה, היגיינה אישית, הדברה ועוד.
  • בניית טפסים: בקרה על טמפרטורה של מקורות האחסון בקירור/הקפאה, קבלת חו"ג וכו'.
  • בניית תרשימי זרימה: של קבוצות המוצרים המיוצרים ע"י היצרן.
     

 
  ISO 22,000  | ISO  |  Haccp | כתיבת הוראות עבודה  |  מפרטי מוצר  |  מדבקות חוק  בקרת  איכות - סניטציה  בקרת איכות - תברואה